Ikhaya

Indlela Yeqiniso! UMbuso kaNkulunkulu uyeza maduze! 

Izwi likaNkulunkulu lithi what abantu kufanele babheke. Iwukukhanya kweqiniso okukhazimulayo okungasiza abantu baqondise ukukhulekela kwabo kuMninimandla onke.

TheTrueWay.xyz

Umgomo walenhlangano uwukubuyela emuva ngangokunokwenzeka ezinkolelweni zokuqala zabafundi bakaKristu bokuqala, kususwe izimfundiso zamanga ezazingene ngokunyenya.Izenzo 9: 1-2). Ngakho-ke, lo msebenzi ubizwa ngokuthi Indlela Yeqiniso.

Le ngosi iklanyelwe ukuba abantu baziphrintele bona izindaba nezihloko noma benzele inkonzo!

 

Iqiniso alinankinga nokubuzwa kodwa amanga akhona.

 

Kunamadoda amaningi nezinhlangano ezifuna abantu babheke kubo, abathi basekelwa uNkulunkulu futhi benza izibonakaliso zamandla. Kodwa abantu bakaNkulunkulu ngeke bakhohliswe. Izwi lomuntu liholela ekuphelelweni ithemba kuphela. UJeremiya 10: 23

Abathandi bakaNkulunkulu bayohlala bebheke emilayezweni kaNkulunkulu ukuze bathole isiqinisekiso nesiqondiso. Le ngosi isiza abantu ukuba bahlole izinkolelo zabo futhi balungise ukukhulekela kwabo, uma kudingeka, futhi babe nobuhlobo obungcono noMninimandla onke. Izenzo 17: 11-12

Ungase ube nomuzwa wokuthi awudingi ukuhlola izinkolelo zakho. Yilokho kanye umphikisi omkhulu kaSomandla ufuna ucabange. Ufuna abantu balandele izwi lomuntu kunelikaNkulunkulu. Ukuzethemba kungaba yingozi.

Kwangathi singatholakala ukuthi siye saqondisa ukukhulekela kwethu, ngosuku lokuhlola!

Qala

Vakashela iqembu le-Facebook