Home

De ware weg! Gods Koninkrijk komt eraan! 

Gods woord is what waar mensen naar zouden moeten kijken. Het is het schitterende baken van waarheid dat mensen kan helpen hun aanbidding op de Almachtige te richten.

TheTrueWay.xyz

De missie van deze beweging is om zo ver mogelijk terug te gaan naar de oorspronkelijke overtuigingen van de vroegste discipelen van Christus, door valse doctrines die zijn binnengeslopen te verwijderen. De zuivere aanbidding van de eerste discipelen werd bekend als "The Way" (Handelingen 9: 1-2). Daarom wordt deze missie The True Way genoemd.

Deze site is bedoeld voor mensen om verhalen en onderwerpen uit te printen voor zichzelf of voor een bediening!

 

De waarheid vindt het niet erg om in twijfel te worden getrokken, maar leugens wel.

 

Er zijn veel mannen en organisaties die willen dat mensen naar hen kijken, die beweren Gods steun te hebben en krachtige tekenen te doen. Maar Gods volk laat zich niet voor de gek houden. Het woord van de mens leidt alleen tot wanhoop. Jeremia 10: 23

Liefhebbers van God zullen altijd naar Gods boodschappen kijken voor geruststelling en leiding. Deze site helpt mensen om hun geloofsovertuiging te controleren en hun aanbidding indien nodig bij te stellen, en om een ​​betere relatie met de Almachtige te krijgen. Handelingen 17: 11-12

Misschien heb je het gevoel dat je je overtuigingen niet hoeft te controleren. Dat is precies wat de grote tegenstander van de Almachtige wil dat je nadenkt. Hij wil dat mensen het woord van de mens volgen in plaats van dat van God. Zelfgenoegzaamheid kan gevaarlijk zijn.

Mogen wij onze aanbidding rechtzetten, op de dag van inspectie!

Start

Bezoek Facebook groep