POČETNA

The True Way! Božje Kraljevstvo dolazi uskoro! 

Božja riječ je whaljudi bi trebalo da traže. To je briljantni svjetionik istine koji može pomoći ljudima da usmjere svoje obožavanje Svemogućeg.

TheTrueWay.xyz

Misija ovog pokreta je da se vrati što je dalje moguće do izvornih vjerovanja najranijih Kristovih učenika, uklanjajući lažne doktrine koje su se uvukle. Čisto obožavanje prvih učenika postalo je poznato kao "Put" (Akti 9: 1-2). Stoga se ova misija zove Pravi put.

Ova stranica je dizajnirana za ljude da štampaju priče i teme za sebe ili za ministarstvo!

 

Istini ne smeta da bude ispitana, ali laži smeta.

 

Postoje mnogi ljudi i organizacije koje žele da ljudi gledaju na njih, tvrdeći da imaju Božju podršku i da izvode moćna znamenja. Ali Božji narod neće biti prevaren. Čovjekova riječ vodi samo u očaj. Jeremiah 10: 23

Ljubitelji Boga uvijek će tražiti uvjeravanje i vodstvo u Božjim porukama. Ova stranica pomaže ljudima da provjere svoja uvjerenja i da preurede svoje ibadete, ako je potrebno, i da dođu do boljeg odnosa sa Svemogućim. Akti 17: 11-12

Možda smatrate da ne morate provjeravati svoja uvjerenja. To je upravo ono veliki protivnik Svemogućeg želi da mislite. Želi da ljudi slijede čovjekovu riječ, a ne Božju. Samozadovoljstvo može biti opasno.

Neka se utvrdi da smo popravili svoje bogoslužje, danom inspekcije!

start

Posjetite Facebook grupu